A citation-based method for searching scientific literature

Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao, Dan R Robinson, Alexey I Nesvizhskii, Arul M Chinnaiyan. Cell 2019
Times Cited: 797Xiao-Ou Zhang, Hai-Bin Wang, Yang Zhang, Xuhua Lu, Ling-Ling Chen, Li Yang. Cell 2014
Times Cited: 1179
List of shared articlesTimes cited

Characterization of circular RNAs with advanced sequencing technologies in human complex diseases.
Hang Ruan, Peng-Cheng Wang, Leng Han. Wiley Interdiscip Rev RNA 2023
0

Circular RNA circPFKP promotes cell proliferation by activating IMPDH2 in prostate cancer.
Shiyu Wang, Fan Chao, Cong Zhang, Dunsheng Han, Guoxiong Xu, Gang Chen. Cancer Lett 2022
11

The emerging roles of circRNAs in cancer and oncology.
Lasse S Kristensen, Theresa Jakobsen, Henrik Hager, Jørgen Kjems. Nat Rev Clin Oncol 2022
84

Knockout of circRNAs by base editing back-splice sites of circularized exons.
Xiang Gao, Xu-Kai Ma, Xiang Li, Guo-Wei Li, Chu-Xiao Liu, Jun Zhang, Ying Wang, Jia Wei, Jia Chen, Ling-Ling Chen,[...]. Genome Biol 2022
7

Interplay between circular RNA, microRNA, and human diseases.
Bimaljeet Kour, Suruchi Gupta, Ravail Singh, Yengkhom Sophiarani, Prosenjit Paul. Mol Genet Genomics 2022
1

Novel insights into the interaction between N6-methyladenosine modification and circular RNA.
Tao Xu, Bangshun He, Huiling Sun, Mengqiu Xiong, Junjie Nie, Shukui Wang, Yuqin Pan. Mol Ther Nucleic Acids 2022
6

Mismatch binding ligand upregulated back-splicing reaction producing circular RNA in a cellular model.
Lu Ni, Takeshi Yamada, Asako Murata, Kazuhiko Nakatani. Chem Commun (Camb) 2022
0

circREEP3 Drives Colorectal Cancer Progression via Activation of FKBP10 Transcription and Restriction of Antitumor Immunity.
Zhenzhen Chen, Luyun He, Liangbo Zhao, Guangtan Zhang, Zhiwei Wang, Pingping Zhu, Benyu Liu. Adv Sci (Weinh) 2022
5

Characterization of distinct circular RNA signatures in solid tumors.
Chengdi Wang, Wen-Rong Liu, Shuangyan Tan, Jian-Kang Zhou, Xiaomin Xu, Yue Ming, Jian Cheng, Jiao Li, Zhen Zeng, Yuanli Zuo,[...]. Mol Cancer 2022
9

Non-Canonical Splicing and Its Implications in Brain Physiology and Cancer.
Consuelo Pitolli, Alberto Marini, Claudio Sette, Vittoria Pagliarini. Int J Mol Sci 2022
2

ADARs act as potent regulators of circular transcriptome in cancer.
Haoqing Shen, Omer An, Xi Ren, Yangyang Song, Sze Jing Tang, Xin-Yu Ke, Jian Han, Daryl Jin Tai Tay, Vanessa Hui En Ng, Fernando Bellido Molias,[...]. Nat Commun 2022
9

Recent progress of circular RNAs in different types of human cancer: Technological landscape, clinical opportunities and challenges (Review).
Ashish Ranjan Sharma, Shreya Banerjee, Manojit Bhattacharya, Abinit Saha, Sang-Soo Lee, Chiranjib Chakraborty. Int J Oncol 2022
2

Circular RNA and Its Roles in the Occurrence, Development, Diagnosis of Cancer.
Yue Zhang, Xinyi Zhang, Yumeng Xu, Shikun Fang, Ying Ji, Ling Lu, Wenrong Xu, Hui Qian, Zhao Feng Liang. Front Oncol 2022
7