A citation-based method for searching scientific literature

Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao, Dan R Robinson, Alexey I Nesvizhskii, Arul M Chinnaiyan. Cell 2019
Times Cited: 778Jlenia Guarnerio, Marco Bezzi, Jong Cheol Jeong, Stella V Paffenholz, Kelsey Berry, Matteo M Naldini, Francesco Lo-Coco, Yvonne Tay, Andrew H Beck, Pier Paolo Pandolfi. Cell 2016
Times Cited: 383
List of shared articlesTimes cited

Characterization of circular RNAs with advanced sequencing technologies in human complex diseases.
Hang Ruan, Peng-Cheng Wang, Leng Han. Wiley Interdiscip Rev RNA 2023
0

Epigenetic regulation in the pathogenesis of non-melanoma skin cancer.
Mahendra Pratap Kashyap, Rajesh Sinha, M Shahid Mukhtar, Mohammad Athar. Semin Cancer Biol 2022
14

CircRNA-miRNA networks in regulating bone disease.
Wei Huang, Yongyao Wu, MingXin Qiao, Zhuojun Xie, Xiao Cen, Xinqi Huang, Zhihe Zhao. J Cell Physiol 2022
3

Regulation of epigenetic homeostasis in uveal melanoma and retinoblastoma.
Peiwei Chai, Ruobing Jia, Yongyun Li, Chuandi Zhou, Xiang Gu, Ludi Yang, Hanhan Shi, Hao Tian, Huimin Lin, Jie Yu,[...]. Prog Retin Eye Res 2022
6

Emerging functions and roles of circRNAs in cancer.
Xiang Hu, Xinyu Yang, Daoxin Ma. Epigenomics 2022
1

The emerging roles of circRNAs in cancer and oncology.
Lasse S Kristensen, Theresa Jakobsen, Henrik Hager, Jørgen Kjems. Nat Rev Clin Oncol 2022
69

Knockout of circRNAs by base editing back-splice sites of circularized exons.
Xiang Gao, Xu-Kai Ma, Xiang Li, Guo-Wei Li, Chu-Xiao Liu, Jun Zhang, Ying Wang, Jia Wei, Jia Chen, Ling-Ling Chen,[...]. Genome Biol 2022
7

Novel insights into the interaction between N6-methyladenosine modification and circular RNA.
Tao Xu, Bangshun He, Huiling Sun, Mengqiu Xiong, Junjie Nie, Shukui Wang, Yuqin Pan. Mol Ther Nucleic Acids 2022
6

Circular RNAs Modulate Cancer Hallmark and Molecular Pathways to Support Cancer Progression and Metastasis.
Aliaksandr A Yarmishyn, Afeez Adekunle Ishola, Chieh-Yu Chen, Nalini Devi Verusingam, Vimalan Rengganaten, Habeebat Aderonke Mustapha, Hao-Kai Chuang, Yuan-Chi Teng, Van Long Phung, Po-Kuei Hsu,[...]. Cancers (Basel) 2022
4

A novel protein encoded by circHNRNPU promotes multiple myeloma progression by regulating the bone marrow microenvironment and alternative splicing.
Xiaozhu Tang, Zhendong Deng, Pinggang Ding, Wanting Qiang, Yue Lu, Shengyao Gao, Ye Hu, Ye Yang, Juan Du, Chunyan Gu. J Exp Clin Cancer Res 2022
5

Circular RNAs in atherosclerosis.
Xiaoni Huang, Yuwen Zhao, Huijiao Zhou, Yongqiang Li. Clin Chim Acta 2022
3


Biogenesis and Regulatory Roles of Circular RNAs.
Li Yang, Jeremy E Wilusz, Ling-Ling Chen. Annu Rev Cell Dev Biol 2022
6

CircRNA: An emerging star in the progression of glioma.
Dazhao Peng, Lin Luo, Xiaoyang Zhang, Cheng Wei, Zhenyu Zhang, Lei Han. Biomed Pharmacother 2022
0