A citation-based method for searching scientific literature

Liming Shen, Yuxi Zhao, Huajie Zhang, Chengyun Feng, Yan Gao, Danqing Zhao, Sijian Xia, Qi Hong, Javed Iqbal, Xu Kun Liu, Fang Yao. Adv Exp Med Biol 2019
Times Cited: 14Yuhei Nishimura, Christa L Martin, Araceli Vazquez-Lopez, Sarah J Spence, Ana Isabel Alvarez-Retuerto, Marian Sigman, Corinna Steindler, Sandra Pellegrini, N Carolyn Schanen, Stephen T Warren, Daniel H Geschwind. Hum Mol Genet 2007
Times Cited: 209
List of shared articlesTimes cited

Proteomics Study of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) in Autistic Children.
Liming Shen, Chengyun Feng, Kaoyuan Zhang, Youjiao Chen, Yan Gao, Junyan Ke, Xinqian Chen, Jing Lin, Cuihua Li, Javed Iqbal,[...]. Front Cell Neurosci 2019
19

Biomarkers in autism spectrum disorders: Current progress.
Liming Shen, XuKun Liu, Huajie Zhang, Jing Lin, Chengyun Feng, Javed Iqbal. Clin Chim Acta 2020
15