A citation-based method for searching scientific literature

Ming-Wen Hu, Dong Won Kim, Sheng Liu, Donald J Zack, Seth Blackshaw, Jiang Qian. PLoS Comput Biol 2019
Times Cited: 5Zhen Liu, Yijun Cai, Yan Wang, Yanhong Nie, Chenchen Zhang, Yuting Xu, Xiaotong Zhang, Yong Lu, Zhanyang Wang, Muming Poo, Qiang Sun. Cell 2018
Times Cited: 25
List of shared articlesTimes cited

A Comparative Analysis of Single-Cell Transcriptome Identifies Reprogramming Driver Factors for Efficiency Improvement.
Hanshuang Li, Mingmin Song, Wuritu Yang, Pengbo Cao, Lei Zheng, Yongchun Zuo. Mol Ther Nucleic Acids 2020
8