A citation-based method for searching scientific literature

Hong-Lei Dai, Zhe-Bin Yu, Liu-Qing You, Min-Hua Fan, Hong-Wei Zhu, Dan-Jie Jiang, Meng-Yin Wu, Shu-Juan Lin, Xiao-Cong Zhang, Kun Chen. J Zhejiang Univ Sci B 2019
Times Cited: 2Osvaldo P Almeida. Maturitas 2014
Times Cited: 21
List of shared articlesTimes cited

Association between short-term exposure to ambient air pollution and hospital visits for depression in China.
Fang Wei, Mengyin Wu, Sangni Qian, Die Li, Mingjuan Jin, Jianbing Wang, Liming Shui, Hongbo Lin, Mengling Tang, Kun Chen. Sci Total Environ 2020
6