A citation-based method for searching scientific literature

Andrew R Morton, Nergiz Dogan-Artun, Zachary J Faber, Graham MacLeod, Cynthia F Bartels, Megan S Piazza, Kevin C Allan, Stephen C Mack, Xiuxing Wang, Ryan C Gimple, Qiulian Wu, Brian P Rubin, Shashirekha Shetty, Stephane Angers, Peter B Dirks, Richard C Sallari, Mathieu Lupien, Jeremy N Rich, Peter C Scacheri. Cell 2019
Times Cited: 98Cameron W Brennan, Roel G W Verhaak, Aaron McKenna, Benito Campos, Houtan Noushmehr, Sofie R Salama, Siyuan Zheng, Debyani Chakravarty, J Zachary Sanborn, Samuel H Berman, Rameen Beroukhim, Brady Bernard, Chang-Jiun Wu, Giannicola Genovese, Ilya Shmulevich, Jill Barnholtz-Sloan, Lihua Zou, Rahulsimham Vegesna, Sachet A Shukla, Giovanni Ciriello, W K Yung, Wei Zhang, Carrie Sougnez, Tom Mikkelsen, Kenneth Aldape, Darell D Bigner, Erwin G Van Meir, Michael Prados, Andrew Sloan, Keith L Black, Jennifer Eschbacher, Gaetano Finocchiaro, William Friedman, David W Andrews, Abhijit Guha, Mary Iacocca, Brian P O'Neill, Greg Foltz, Jerome Myers, Daniel J Weisenberger, Robert Penny, Raju Kucherlapati, Charles M Perou, D Neil Hayes, Richard Gibbs, Marco Marra, Gordon B Mills, Eric Lander, Paul Spellman, Richard Wilson, Chris Sander, John Weinstein, Matthew Meyerson, Stacey Gabriel, Peter W Laird, David Haussler, Gad Getz, Lynda Chin. Cell 2013
Times Cited: 2815
List of shared articlesTimes cited

Invited Review: The role and contribution of transcriptional enhancers in brain cancer.
A Arabzade, A J Stuckert, K C Bertrand, S C Mack. Neuropathol Appl Neurobiol 2020
3

Extrachromosomal Circular DNAs: Origin, formation and emerging function in Cancer.
Man Wang, Xinzhe Chen, Fei Yu, Han Ding, Yuan Zhang, Kun Wang. Int J Biol Sci 2021
5

Classification of extrachromosomal circular DNA with a focus on the role of extrachromosomal DNA (ecDNA) in tumor heterogeneity and progression.
Zhenyu Liao, Wang Jiang, Longyun Ye, Tianjiao Li, Xianjun Yu, Liang Liu. Biochim Biophys Acta Rev Cancer 2020
24

Topography of transcriptionally active chromatin in glioblastoma.
Liang Xu, Ye Chen, Yulun Huang, Edwin Sandanaraj, John S Yu, Ruby Yu-Tong Lin, Pushkar Dakle, Xin-Yu Ke, Yuk Kien Chong, Lynnette Koh,[...]. Sci Adv 2021
6

Targeting glioblastoma signaling and metabolism with a re-purposed brain-penetrant drug.
Junfeng Bi, Atif Khan, Jun Tang, Aaron M Armando, Sihan Wu, Wei Zhang, Ryan C Gimple, Alex Reed, Hui Jing, Tomoyuki Koga,[...]. Cell Rep 2021
7


Epigenetic encoding, heritability and plasticity of glioma transcriptional cell states.
Ronan Chaligne, Federico Gaiti, Dana Silverbush, Joshua S Schiffman, Hannah R Weisman, Lloyd Kluegel, Simon Gritsch, Sunil D Deochand, L Nicolas Gonzalez Castro, Alyssa R Richman,[...]. Nat Genet 2021
22

New insights of extrachromosomal DNA in tumorigenesis and therapeutic resistance of cancer.
Hui Qiu, Zhi-Ying Shao, Xin Wen, Long-Zhen Zhang. Am J Cancer Res 2020
3

Small extrachromosomal circular DNA (eccDNA): major functions in evolution and cancer.
Xiaoxuan Ling, Yali Han, Jinxue Meng, Bohuan Zhong, Jialong Chen, He Zhang, Jiheng Qin, Jing Pang, Linhua Liu. Mol Cancer 2021
5


A predominant enhancer co-amplified with the SOX2 oncogene is necessary and sufficient for its expression in squamous cancer.
Yanli Liu, Zhong Wu, Jin Zhou, Dinesh K A Ramadurai, Katelyn L Mortenson, Estrella Aguilera-Jimenez, Yifei Yan, Xiaojun Yang, Alison M Taylor, Katherine E Varley,[...]. Nat Commun 2021
0

The EGFRvIII transcriptome in glioblastoma: A meta-omics analysis.
Youri Hoogstrate, Santoesha A Ghisai, Maurice de Wit, Iris de Heer, Kaspar Draaisma, Job van Riet, Harmen J G van de Werken, Vincent Bours, Jan Buter, Isabelle Vanden Bempt,[...]. Neuro Oncol 2022
1