A citation-based method for searching scientific literature

Liling Qiu, Ping Ling, Daizhi Yang, Sihui Luo, Xueying Zheng, Hua Liang, Yong Yuan, Ganxiong Liang, Wen Xu, Bin Yao, Jinhua Yan, Jianping Weng. J Diabetes 2020
Times Cited: 2D Pitocco, F Zaccardi, P Tarzia, M Milo, G Scavone, P Rizzo, F Pagliaccia, R Nerla, A Di Franco, A Manto, B Rocca, G A Lanza, F Crea, G Ghirlanda. Diabetes Obes Metab 2013
Times Cited: 44
List of shared articlesTimes cited

Effects of Metformin Added to Insulin in Adolescents with Type 1 Diabetes: An Exploratory Crossover Randomized Trial.
Daizhi Yang, Jinhua Yan, Hongrong Deng, Xubin Yang, Sihui Luo, Xueying Zheng, Jing Lv, Wen Liang, Mengjie Hong, Zekai Wu,[...]. J Diabetes Res 2020
0