A citation-based method for searching scientific literature

Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang, Ting Yu, Yaxin Wang, Shangwen Pan, Xiaojing Zou, Shiying Yuan, You Shang. Lancet Respir Med 2020
Times Cited: 4566Guang Chen, Di Wu, Wei Guo, Yong Cao, Da Huang, Hongwu Wang, Tao Wang, Xiaoyun Zhang, Huilong Chen, Haijing Yu, Xiaoping Zhang, Minxia Zhang, Shiji Wu, Jianxin Song, Tao Chen, Meifang Han, Shusheng Li, Xiaoping Luo, Jianping Zhao, Qin Ning. J Clin Invest 2020
Times Cited: 2057
List of shared articlesTimes cited

Triple jeopardy in ageing: COVID-19, co-morbidities and inflamm-ageing.
Irene Maeve Rea, H Denis Alexander. Ageing Res Rev 2022
0


Association between markers of immune response at hospital admission and COVID-19 disease severity and mortality: A meta-analysis and meta-regression.
Jaskaran Khinda, Naveed Z Janjua, Shannon Cheng, Edwin R van den Heuvel, Parveen Bhatti, Maryam Darvishian. J Med Virol 2021
13

[Pharmacological treatment of COVID-19: Narrative review of the Working Group in Infectious Diseases and Sepsis (GTEIS) and the Working Groups in Transfusions and Blood Products (GTTH)].
E Díaz, R Amézaga Menéndez, P Vidal Cortés, M G Escapa, B Suberviola, A Serrano Lázaro, P Marcos Neira, M Quintana Díaz, M Catalán González. Med Intensiva (Engl Ed) 2021
8

Longitudinal clinical and radiographic evaluation reveals interleukin-6 as an indicator of persistent pulmonary injury in COVID-19.
Baolin Liao, Zhipeng Liu, Libo Tang, Linghua Li, Qingxin Gan, Haiyan Shi, Qian Jiao, Yujuan Guan, Min Xie, Xi He,[...]. Int J Med Sci 2021
8