A citation-based method for searching scientific literature

Hussin A Rothan, Siddappa N Byrareddy. J Autoimmun 2020
Times Cited: 1714Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu, Yuhai Bi, Xuejun Ma, Faxian Zhan, Liang Wang, Tao Hu, Hong Zhou, Zhenhong Hu, Weimin Zhou, Li Zhao, Jing Chen, Yao Meng, Ji Wang, Yang Lin, Jianying Yuan, Zhihao Xie, Jinmin Ma, William J Liu, Dayan Wang, Wenbo Xu, Edward C Holmes, George F Gao, Guizhen Wu, Weijun Chen, Weifeng Shi, Wenjie Tan. Lancet 2020
Times Cited: 4897
List of shared articlesTimes cited

COVID-19 in the environment.
Sindy SanJuan-Reyes, Leobardo Manuel Gómez-Oliván, Hariz Islas-Flores. Chemosphere 2021
20

Screening for natural and derived bio-active compounds in preclinical and clinical studies: One of the frontlines of fighting the coronaviruses pandemic.
Shaden A M Khalifa, Nermeen Yosri, Mohamed F El-Mallah, Reem Ghonaim, Zhiming Guo, Syed Ghulam Musharraf, Ming Du, Alfi Khatib, Jianbo Xiao, Aamer Saeed,[...]. Phytomedicine 2021
17

Deep learning and medical image processing for coronavirus (COVID-19) pandemic: A survey.
Sweta Bhattacharya, Praveen Kumar Reddy Maddikunta, Quoc-Viet Pham, Thippa Reddy Gadekallu, Siva Rama Krishnan S, Chiranji Lal Chowdhary, Mamoun Alazab, Md Jalil Piran. Sustain Cities Soc 2021
58