A citation-based method for searching scientific literature

Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao. Lancet 2020
Times Cited: 11817Guang Chen, Di Wu, Wei Guo, Yong Cao, Da Huang, Hongwu Wang, Tao Wang, Xiaoyun Zhang, Huilong Chen, Haijing Yu, Xiaoping Zhang, Minxia Zhang, Shiji Wu, Jianxin Song, Tao Chen, Meifang Han, Shusheng Li, Xiaoping Luo, Jianping Zhao, Qin Ning. J Clin Invest 2020
Times Cited: 2057
List of shared articlesTimes cited

Triple jeopardy in ageing: COVID-19, co-morbidities and inflamm-ageing.
Irene Maeve Rea, H Denis Alexander. Ageing Res Rev 2022
0

Exhausted NK cells and cytokine storms in COVID-19: Whether NK cell therapy could be a therapeutic choice.
Mehran Ghasemzadeh, Alireza Ghasemzadeh, Ehteramolsadat Hosseini. Hum Immunol 2022
2

The Effect of Melatonin on Thrombosis, Sepsis and Mortality Rate in COVID-19 Patients.
Zainab Thanon Hasan, Dr Mohammed Qasim Yahya Mal Allah Al Atrakji, Dr Ahmed Kayes Mehuaiden. Int J Infect Dis 2022
1