A citation-based method for searching scientific literature

Buddhisha Udugama, Pranav Kadhiresan, Hannah N Kozlowski, Ayden Malekjahani, Matthew Osborne, Vanessa Y C Li, Hongmin Chen, Samira Mubareka, Jonathan B Gubbay, Warren C W Chan. ACS Nano 2020
Times Cited: 701Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu, Zhenshun Cheng, Ting Yu, Jiaan Xia, Yuan Wei, Wenjuan Wu, Xuelei Xie, Wen Yin, Hui Li, Min Liu, Yan Xiao, Hong Gao, Li Guo, Jungang Xie, Guangfa Wang, Rongmeng Jiang, Zhancheng Gao, Qi Jin, Jianwei Wang, Bin Cao. Lancet 2020
Times Cited: 21491
List of shared articlesTimes cited

COVID-19 Infection: Concise Review Based on the Immunological Perspective.
Parisa Lotfinejad, Zahra Asadzadeh, Shiva Najjary, Mohammad Hossein Somi, Khalil Hajiasgharzadeh, Ahad Mokhtarzadeh, Afshin Derakhshani, Elmira Roshani, Behzad Baradaran. Immunol Invest 2022
4

A Palm Germ-Radar (PaGeR) for rapid and simple COVID-19 detection by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP).
Anle Ge, Fengyi Liu, Xindong Teng, Chaojie Cui, Fei Wu, Wenjing Liu, Yang Liu, Xiaoguang Chen, Jian Xu, Bo Ma. Biosens Bioelectron 2022
2

Clinical and experimental bacteriophage studies: Recommendations for possible approaches for standing against SARS-CoV-2.
Khashayar Shahin, Lili Zhang, Mohammad Hossein Mehraban, Jean-Marc Collard, Abolghasem Hedayatkhah, Mojtaba Mansoorianfar, Abbas Soleimani-Delfan, Ran Wang. Microb Pathog 2022
3

Mycobacterium tuberculosis and SARS-CoV-2 Coinfections: A Review.
Narjess Bostanghadiri, Faramarz Masjedian Jazi, Shabnam Razavi, Lanfranco Fattorini, Davood Darban-Sarokhalil. Front Microbiol 2022
0

Supervised and weakly supervised deep learning models for COVID-19 CT diagnosis: A systematic review.
Haseeb Hassan, Zhaoyu Ren, Chengmin Zhou, Muazzam A Khan, Yi Pan, Jian Zhao, Bingding Huang. Comput Methods Programs Biomed 2022
0

Biomarkers of ageing and frailty may predict COVID-19 severity.
Kailyn J Wanhella, Carlos Fernandez-Patron. Ageing Res Rev 2022
2