A citation-based method for searching scientific literature

Buddhisha Udugama, Pranav Kadhiresan, Hannah N Kozlowski, Ayden Malekjahani, Matthew Osborne, Vanessa Y C Li, Hongmin Chen, Samira Mubareka, Jonathan B Gubbay, Warren C W Chan. ACS Nano 2020
Times Cited: 701Lirong Zou, Feng Ruan, Mingxing Huang, Lijun Liang, Huitao Huang, Zhongsi Hong, Jianxiang Yu, Min Kang, Yingchao Song, Jinyu Xia, Qianfang Guo, Tie Song, Jianfeng He, Hui-Ling Yen, Malik Peiris, Jie Wu. N Engl J Med 2020
Times Cited: 2682
List of shared articlesTimes cited

Advanced Point-of-Care Testing Technologies for Human Acute Respiratory Virus Detection.
Zhaowei Zhang, Peng Ma, Rajib Ahmed, Jie Wang, Demir Akin, Fernando Soto, Bi-Feng Liu, Peiwu Li, Utkan Demirci. Adv Mater 2022
8

Estimate false-negative RT-PCR rates for SARS-CoV-2. A systematic review and meta-analysis.
Valentina Pecoraro, Antonella Negro, Tommaso Pirotti, Tommaso Trenti. Eur J Clin Invest 2022
5

Magnet-assisted electrochemical immunosensor based on surface-clean Pd-Au nanosheets for sensitive detection of SARS-CoV-2 spike protein.
Jialin Zhao, Fu Zhao, Haolin Li, Youlin Xiong, Shuangfei Cai, Chen Wang, Yunfa Chen, Ning Han, Rong Yang. Electrochim Acta 2022
2