A citation-based method for searching scientific literature

Yan Zhang, Meng Xiao, Shulan Zhang, Peng Xia, Wei Cao, Wei Jiang, Huan Chen, Xin Ding, Hua Zhao, Hongmin Zhang, Chunyao Wang, Jing Zhao, Xuefeng Sun, Ran Tian, Wei Wu, Dong Wu, Jie Ma, Yu Chen, Dong Zhang, Jing Xie, Xiaowei Yan, Xiang Zhou, Zhengyin Liu, Jinglan Wang, Bin Du, Yan Qin, Peng Gao, Xuzhen Qin, Yingchun Xu, Wen Zhang, Taisheng Li, Fengchun Zhang, Yongqiang Zhao, Yongzhe Li, Shuyang Zhang. N Engl J Med 2020
Times Cited: 1203Puja Mehta, Daniel F McAuley, Michael Brown, Emilie Sanchez, Rachel S Tattersall, Jessica J Manson. Lancet 2020
Times Cited: 4386
List of shared articlesTimes cited

Acute limb ischemia among patients with COVID-19 infection.
George Galyfos, Argiri Sianou, Maximos Frountzas, Kotsarinis Vasilios, Dimitrios Vouros, Charis Theodoropoulos, Victoria Michalopoulou, Frangiska Sigala, Konstantinos Filis. J Vasc Surg 2022
1

Understanding the andromeda strain - The role of cytokine release, coagulopathy and antithrombin III in SARS-CoV2 critical illness.
Nabiel Mir, Alex D'Amico, John Dasher, Ashita Tolwani, Vincent Valentine. Blood Rev 2021
2

The looming storm: Blood and cytokines in COVID-19.
Supreet Kaur, Rashika Bansal, Sudarsan Kollimuttathuillam, Anusha Manje Gowda, Balraj Singh, Dhruv Mehta, Michael Maroules. Blood Rev 2021
16

Glycogen synthase kinase-3: A putative target to combat severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic.
Anil Kumar Rana, Shubham Nilkanth Rahmatkar, Amit Kumar, Damanpreet Singh. Cytokine Growth Factor Rev 2021
5

The Spectrum of Neuroimaging Findings on CT and MRI in Adults With COVID-19.
Gul Moonis, Christopher G Filippi, Claudia F E Kirsch, Suyash Mohan, Evan G Stein, Joshua A Hirsch, Amit Mahajan. AJR Am J Roentgenol 2021
14

COVID‑19 and ischemic stroke: Mechanisms of hypercoagulability (Review).
Shuoqi Zhang, Jinming Zhang, Chunxu Wang, Xiaojing Chen, Xinyi Zhao, Haijiao Jing, Huan Liu, Zhuxin Li, Lihua Wang, Jialan Shi. Int J Mol Med 2021
7


Neurological Manifestations of COVID-19: Causality or Coincidence?
Fangfang Zhao, Ziping Han, Rongliang Wang, Yumin Luo. Aging Dis 2021
3

Induced dysregulation of ACE2 by SARS-CoV-2 plays a key role in COVID-19 severity.
Maryam Eskandari Mehrabadi, Roohullah Hemmati, Amin Tashakor, Ahmad Homaei, Masoumeh Yousefzadeh, Karim Hemati, Saman Hosseinkhani. Biomed Pharmacother 2021
8