A citation-based method for searching scientific literature

An Pan, Li Liu, Chaolong Wang, Huan Guo, Xingjie Hao, Qi Wang, Jiao Huang, Na He, Hongjie Yu, Xihong Lin, Sheng Wei, Tangchun Wu. JAMA 2020
Times Cited: 634Huaiyu Tian, Yonghong Liu, Yidan Li, Chieh-Hsi Wu, Bin Chen, Moritz U G Kraemer, Bingying Li, Jun Cai, Bo Xu, Qiqi Yang, Ben Wang, Peng Yang, Yujun Cui, Yimeng Song, Pai Zheng, Quanyi Wang, Ottar N Bjornstad, Ruifu Yang, Bryan T Grenfell, Oliver G Pybus, Christopher Dye. Science 2020
Times Cited: 534
List of shared articlesTimes cited

Wuhan's experience in curbing the spread of coronavirus disease (COVID-19).
Wei-Ying Li, Yong Dai, Pui-Hing Chau, Paul S F Yip. Int Health 2021
1

Effectiveness of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 transmission in 190 countries from 23 January to 13 April 2020.
Yacong Bo, Cui Guo, Changqing Lin, Yiqian Zeng, Hao Bi Li, Yumiao Zhang, Md Shakhaoat Hossain, Jimmy W M Chan, David W Yeung, Kin On Kwok,[...]. Int J Infect Dis 2021
31

Role of media coverage in mitigating COVID-19 transmission: Evidence from China.
Ning Liu, Zhuo Chen, Guoxian Bao. Technol Forecast Soc Change 2021
3

The time-varying transmission dynamics of COVID-19 and synchronous public health interventions in China.
Jianpeng Xiao, Jianxiong Hu, Guanhao He, Tao Liu, Min Kang, Zuhua Rong, Lifeng Lin, Haojie Zhong, Qiong Huang, Aiping Deng,[...]. Int J Infect Dis 2021
2

Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2.
Kaiyuan Sun, Wei Wang, Lidong Gao, Yan Wang, Kaiwei Luo, Lingshuang Ren, Zhifei Zhan, Xinghui Chen, Shanlu Zhao, Yiwei Huang,[...]. Science 2021
87

Effect of early application of social distancing interventions on COVID-19 mortality over the first pandemic wave: An analysis of longitudinal data from 37 countries.
Daniele Piovani, Maria Nefeli Christodoulou, Andreas Hadjidemetriou, Katerina Pantavou, Paraskevi Zaza, Pantelis G Bagos, Stefanos Bonovas, Georgios K Nikolopoulos. J Infect 2021
9

How to Understand Herd Immunity in the Context of COVID-19.
Minghao Dong, Feng He, Yu Deng. Viral Immunol 2021
3

Transmission dynamics of the COVID-19 epidemic in England.
Yang Liu, Julian W Tang, Tommy T Y Lam. Int J Infect Dis 2021
0

Effect of Travel Restrictions of Wuhan City Against COVID-19: A Modified SEIR Model Analysis.
Yue Li, Shike Hou, Yongzhong Zhang, Junfeng Liu, Haojun Fan, Chunxia Cao. Disaster Med Public Health Prep 2021
0Dynamics of COVID-19 under social distancing measures are driven by transmission network structure.
Anjalika Nande, Ben Adlam, Justin Sheen, Michael Z Levy, Alison L Hill. PLoS Comput Biol 2021
10

The effects of school closures on SARS-CoV-2 among parents and teachers.
Jonas Vlachos, Edvin HertegĂ„rd, Helena B Svaleryd. Proc Natl Acad Sci U S A 2021
13