A citation-based method for searching scientific literature

Revathy U Chottekalapanda, Salina Kalik, Jodi Gresack, Alyssa Ayala, Melanie Gao, Wei Wang, Sarah Meller, Ammar Aly, Anne Schaefer, Paul Greengard. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 11Ying Han, Cheng-Yu Sun, Shi-Qiu Meng, Serik Tabarak, Kai Yuan, Lu Cao, Wei Yan, Ling-Zhi Xu, Jia-Hui Deng, Wei-Li Zhu, Jia-Li Li, Lin Lu, Yan-Xue Xue, Jie Shi. Mol Psychiatry 2020
Times Cited: 8
List of shared articlesTimes cited