A citation-based method for searching scientific literature

Xiaoyu He, Shanyu Chen, Ruilin Li, Xinyin Han, Zhipeng He, Danyang Yuan, Shuying Zhang, Xiaohong Duan, Beifang Niu. Brief Bioinform 2021
Times Cited: 4Michael N Edmonson, Jinghui Zhang, Chunhua Yan, Richard P Finney, Daoud M Meerzaman, Kenneth H Buetow. Bioinformatics 2011
Times Cited: 78
List of shared articlesTimes cited

DIVIS: Integrated and Customizable Pipeline for Cancer Genome Sequencing Analysis and Interpretation.
Xiaoyu He, Yu Zhang, Danyang Yuan, Xinyin Han, Jiayin He, Xiaohong Duan, Siyao Liu, Xintong Wang, Beifang Niu. Front Oncol 2021
0