A citation-based method for searching scientific literature

Ichiro Takeuchi, Toshinao Kawai, Meika Nambu, Ohsuke Migita, Satoshi Yoshimura, Kenichi Nishimura, Takako Yoshioka, Masao Ogura, Reiko Kyodo, Hirotaka Shimizu, Shuichi Ito, Motohiro Kato, Masafumi Onodera, Kenichiro Hata, Yoichi Matsubara, Katsuhiro Arai. Clin Immunol 2020
Times Cited: 5L Kollen, O Werner, Arthur Gavotto. Gastroenterology 2020
Times Cited: 1
List of shared articlesTimes cited

Takayasu arteritis in an adolescent with Crohn's disease.
Lampros Fotis, Afroditi Kourti, Spyridon Prountzos, Efthymia Alexopoulou, Vasiliki Papaevangelou, Smaragdi Fessatou. Rheumatol Int 2022
0