A citation-based method for searching scientific literature

Zhou Huang, Li Zhu, Xiao-Bo Huang, Yu Tang, Qing-Lin Rong, Mei Shi, Wei-Hu Wang, Jian Tie, Liang-Fang Shen, Jia-Yi Chen, Jun Zhang, Hong-Fen Wu, Jing Cheng, Min Liu, Yu-Ting Tan, Chang-Ying Ma, Shu-Lian Wang, Ye-Xiong Li. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020
Times Cited: 4Qian Wang, Jingjing Zhao, Xiaowei Han, Puchun Er, Xiangying Meng, Jinyan Shi, Huiru Sun, Jingyang Zhu, Li Zhu, Shikai Wu, Wencheng Zhang, Bing Sun. Front Oncol 2020
Times Cited: 4
List of shared articlesTimes cited


Radiation therapy on the axilla after neoadjuvant chemotherapy.
Icro Meattini, Viola Salvestrini, Carlotta Becherini. Curr Opin Oncol 2022
0