A citation-based method for searching scientific literature

Edwin Vans, Ashwini Patil, Alok Sharma. Brief Bioinform 2021
Times Cited: 3Chenwei Li, Baolin Liu, Boxi Kang, Zedao Liu, Yedan Liu, Changya Chen, Xianwen Ren, Zemin Zhang. Nat Commun 2020
Times Cited: 12
List of shared articlesTimes cited

Accurate feature selection improves single-cell RNA-seq cell clustering.
Kenong Su, Tianwei Yu, Hao Wu. Brief Bioinform 2021
1