A citation-based method for searching scientific literature

Haisheng Zeng, Mingyu Xie, Jianbo Li, Haoqiang Xie, Xiaomei Lu. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2021
Times Cited: 2Zhiqiang Yan, Yu Lu, Yanfei Wang, Xiuju Zhang, Hong Duan, Jing Cheng, Huijun Yuan, Dongyi Han. Exp Ther Med 2018
Times Cited: 7
List of shared articlesTimes cited

Treacher Collins Syndrome: Genetics, Clinical Features and Management.
Bożena Anna Marszałek-Kruk, Piotr Wójcicki, Krzysztof Dowgierd, Robert Śmigiel. Genes (Basel) 2021
1