A citation-based method for searching scientific literature

Sintia Kolbjer, Daniel A Martin, Maria Pettersson, Maria Dahlin, Britt-Marie Anderlid. Eur J Paediatr Neurol 2021
Times Cited: 9Yan Qin, Yang Zhou, Zhiming Shen, Binyang Xu, Min Chen, Yaqiong Li, Min Chen, Axel Behrens, Jingjing Zhou, Xin Qi, Wenxiang Meng, Yaqing Wang, Fei Gao. Development 2019
Times Cited: 10
List of shared articlesTimes cited

Pathophysiological Significance of WDR62 and JNK Signaling in Human Diseases.
Yiqiang Zhi, Xiaokun Zhou, Jurui Yu, Ling Yuan, Hongsheng Zhang, Dominic C H Ng, Zhiheng Xu, Dan Xu. Front Cell Dev Biol 2021
2