A citation-based method for searching scientific literature

Davide Castioni, Olimpio Galasso, Alessandro Rava, Alessandro Massè, Giorgio Gasparini, Michele Mercurio. Clin Orthop Relat Res 2021
Times Cited: 3Qian Liu, Dan Luo, Joan E Haase, Qiaohong Guo, Xiao Qin Wang, Shuo Liu, Lin Xia, Zhongchun Liu, Jiong Yang, Bing Xiang Yang. Lancet Glob Health 2020
Times Cited: 502
List of shared articlesTimes cited

Factors Influencing Residents' Psychological Status During Standardized Training in COVID-19.
Dongfang Xiang, Bao Liang, Yongyi Wang, Biao Li, Juan Peng, Sheng Zhang, Bei Chen, Chuandong Yan, Chao Xu. Front Psychiatry 2021
0