A citation-based method for searching scientific literature

Haruhiko Shiiya, Masaaki Sato. J Clin Med 2021
Times Cited: 3Yuji Yoshida, Nobuhiko Nagata, Nobuko Tsuruta, Yasuhiko Kitasato, Kentaro Wakamatsu, Michihiro Yoshimi, Hiroshi Ishii, Takako Hirota, Naoki Hamada, Masaki Fujita, Kazuki Nabeshima, Fumiaki Kiyomi, Kentaro Watanabe. Respir Investig 2016
Times Cited: 43
List of shared articlesTimes cited

Platythorax progresses with lung involvement in pleuroparenchymal fibroelastosis.
Takato Ikeda, Yoshiaki Kinoshita, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Hiroshi Ishii. Respir Investig 2022
0