A citation-based method for searching scientific literature

Alessandra Fozza, Niccolò Giaj-Levra, Fiorenza De Rose, Edy Ippolito, Sonia Silipigni, Bruno Meduri, Alba Fiorentino, Fabiana Gregucci, Lorenza Marino, Alfio Di Grazia, Francesca Cucciarelli, Simona Borghesi, Maria Carmen De Santis, Antonella Ciabattoni. Expert Rev Anticancer Ther 2021
Times Cited: 2Shu-Lian Wang, Hui Fang, Yong-Wen Song, Wei-Hu Wang, Chen Hu, Yue-Ping Liu, Jing Jin, Xin-Fan Liu, Zi-Hao Yu, Hua Ren, Ning Li, Ning-Ning Lu, Yu Tang, Yuan Tang, Shu-Nan Qi, Guang-Yi Sun, Ran Peng, Shuai Li, Bo Chen, Yong Yang, Ye-Xiong Li. Lancet Oncol 2019
Times Cited: 143
List of shared articlesTimes cited