A citation-based method for searching scientific literature
Yiqing Tan, Ran Sun, Lei Liu, Dejuan Yang, Qin Xiang, Li Li, Jun Tang, Zhu Qiu, Weiyan Peng, Yuanyuan Wang, Lin Ye, Guosheng Ren, Tingxiu Xiang. Theranostics 2021
Times Cited: 17
List of shared articlesTimes cited