A citation-based method for searching scientific literature

Yinjin Ma, Peng Feng, Peng He, Yong Ren, Xiaodong Guo, Xiaoliu Yu, Biao Wei. Biomed Phys Eng Express 2021
Times Cited: 2Xiaomeng Li, Qi Dou, Hao Chen, Chi-Wing Fu, Xiaojuan Qi, Daniel L BelavĂ˝, Gabriele Armbrecht, Dieter Felsenberg, Guoyan Zheng, Pheng-Ann Heng. Med Image Anal 2018
Times Cited: 38
List of shared articlesTimes cited

CST: A Multitask Learning Framework for Colorectal Cancer Region Mining Based on Transformer.
Dong Sui, Kang Zhang, Weifeng Liu, Jing Chen, Xiaoxuan Ma, Zhaofeng Tian. Biomed Res Int 2021
1