A citation-based method for searching scientific literature

Junyu Wu, Chunyan Wu, Fan Xing, Liu Cao, Weijie Zeng, Liping Guo, Ping Li, Yongheng Zhong, Hualian Jiang, Manhui Luo, Guang Shi, Lang Bu, Yanxi Ji, Panpan Hou, Hong Peng, Junjiu Huang, Chunmei Li, Deyin Guo. Cell Res 2021
Times Cited: 2Paul J Tesar, Josh G Chenoweth, Frances A Brook, Timothy J Davies, Edward P Evans, David L Mack, Richard L Gardner, Ronald D G McKay. Nature 2007
Times Cited: 1513
List of shared articlesTimes cited