A citation-based method for searching scientific literature

Ayanthi A Wijewardene, Marthe Chehade, Matti L Gild, Roderick J Clifton-Bligh, Martyn Bullock. Cancers (Basel) 2021
Times Cited: 2Tiantian Liu, Jiansheng Wang, Yuchen Xiu, Yujiao Wu, Dawei Xu. Cancers (Basel) 2021
Times Cited: 3
List of shared articlesTimes cited

Advances in Thyroid Carcinoma.
IƱigo Landa. Cancers (Basel) 2022
1