A citation-based method for searching scientific literature

Vasily E Ramensky, Alexandra I Ershova, Marija Zaicenoka, Anna V Kiseleva, Anastasia A Zharikova, Yuri V Vyatkin, Evgeniia A Sotnikova, Irina A Efimova, Mikhail G Divashuk, Olga V Kurilova, Olga P Skirko, Galina A Muromtseva, Olga A Belova, Svetlana A Rachkova, Maria S Pokrovskaya, Svetlana A Shalnova, Alexey N Meshkov, Oxana M Drapkina. Front Genet 2021
Times Cited: 1Rena A Zinchenko, Eugeny K Ginter, Andrey V Marakhonov, Nika V Petrova, Vitaly V Kadyshev, Tatyana P Vasilyeva, Oksana U Alexandrova, Alexander V Polyakov, Sergey I Kutsev. Front Genet 2021
Times Cited: 3
List of shared articlesTimes cited

Editorial: Bioinformatics of Genome Regulation, Volume I.
Yuriy L Orlov, Tatiana V Tatarinova, Nina Y Oparina, Elvira R Galieva, Ancha V Baranova. Front Genet 2021
0