A citation-based method for searching scientific literature

Yinghui Huang, Hui Liu, Lin Zhang, Shen Li, Weijun Wang, Zhihong Ren, Zongkui Zhou, Xueyao Ma. Int J Environ Res Public Health 2021
Times Cited: 2Yanmei Shen, Wenyu Zhang, Bella Siu Man Chan, Yaru Zhang, Fanchao Meng, Elizabeth A Kennon, Hanjing Emily Wu, Xuerong Luo, Xiangyang Zhang. J Affect Disord 2020
Times Cited: 7
List of shared articlesTimes cited

Prediction of Online Psychological Help-Seeking Behavior During the COVID-19 Pandemic: An Interpretable Machine Learning Method.
Hui Liu, Lin Zhang, Weijun Wang, Yinghui Huang, Shen Li, Zhihong Ren, Zongkui Zhou. Front Public Health 2022
0