A citation-based method for searching scientific literature

Yinghui Huang, Hui Liu, Lin Zhang, Shen Li, Weijun Wang, Zhihong Ren, Zongkui Zhou, Xueyao Ma. Int J Environ Res Public Health 2021
Times Cited: 2Wei Li, Huijuan Zhang, Caidi Zhang, Jinjing Luo, Hongyan Wang, Hui Wu, Yikang Zhu, Huiru Cui, Jijun Wang, Hui Li, Zhuoying Zhu, Yifeng Xu, Chunbo Li. Front Psychol 2021
Times Cited: 6
List of shared articlesTimes cited

Prediction of Online Psychological Help-Seeking Behavior During the COVID-19 Pandemic: An Interpretable Machine Learning Method.
Hui Liu, Lin Zhang, Weijun Wang, Yinghui Huang, Shen Li, Zhihong Ren, Zongkui Zhou. Front Public Health 2022
0