A citation-based method for searching scientific literature

Yinghui Huang, Hui Liu, Lin Zhang, Shen Li, Weijun Wang, Zhihong Ren, Zongkui Zhou, Xueyao Ma. Int J Environ Res Public Health 2021
Times Cited: 2Rui She, Xiaohui Wang, Zhoubin Zhang, Jinghua Li, Jingdong Xu, Hua You, Yan Li, Yuan Liang, Shan Li, Lina Ma, Xinran Wang, Xiuyuan Chen, Peien Zhou, Joseph Lau, Yuantao Hao, Huan Zhou, Jing Gu. Front Public Health 2021
Times Cited: 8
List of shared articlesTimes cited

Prediction of Online Psychological Help-Seeking Behavior During the COVID-19 Pandemic: An Interpretable Machine Learning Method.
Hui Liu, Lin Zhang, Weijun Wang, Yinghui Huang, Shen Li, Zhihong Ren, Zongkui Zhou. Front Public Health 2022
0