A citation-based method for searching scientific literature

Dan Wu, Hua Tan, Weijun Su, Dongmei Cheng, Guanwen Wang, Juan Wang, Ding A Ma, George M Dong, Peiqing Sun. Oncogene 2022
Times Cited: 2Shuhei Enjoji, Ryotaro Yabe, Shunya Tsuji, Kazuhiro Yoshimura, Hideyoshi Kawasaki, Masashi Sakurai, Yusuke Sakai, Hiroko Takenouchi, Shigefumi Yoshino, Shoichi Hazama, Hiroaki Nagano, Hiroko Oshima, Masanobu Oshima, Michael P Vitek, Tetsuya Matsuura, Yoshitaka Hippo, Tatsuya Usui, Takashi Ohama, Koichi Sato. Mol Cancer Res 2018
Times Cited: 29
List of shared articlesTimes cited