A citation-based method for searching scientific literature

Dan Wu, Hua Tan, Weijun Su, Dongmei Cheng, Guanwen Wang, Juan Wang, Ding A Ma, George M Dong, Peiqing Sun. Oncogene 2022
Times Cited: 2Ting Liu, Ping Ye, Yuanyuan Ye, Sen Lu, Baosan Han. J Cell Mol Med 2020
Times Cited: 47
List of shared articlesTimes cited