A citation-based method for searching scientific literature

Yulan Chen, Dianfu Chen, Shaoyun Zhao, Gonglu Liu, Hongfu Li, Zhi-Ying Wu. Front Med 2021
Times Cited: 2Hong-Fu Li, Wan-Jin Chen, Wang Ni, Kai-Yan Wang, Gong-Lu Liu, Ning Wang, Zhi-Qi Xiong, Jianfeng Xu, Zhi-Ying Wu. Neurology 2013
Times Cited: 43
List of shared articlesTimes cited

Features Differ Between Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients with PRRT2 and TMEM151A Variants.
Yu-Lan Chen, Dian-Fu Chen, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu. Mov Disord 2022
4