A citation-based method for searching scientific literature

Yulan Chen, Dianfu Chen, Shaoyun Zhao, Gonglu Liu, Hongfu Li, Zhi-Ying Wu. Front Med 2021
Times Cited: 2Xiao-Jun Huang, Tian Wang, Jun-Ling Wang, Xiao-Li Liu, Xiang-Qian Che, Jin Li, Xiao Mao, Mei Zhang, Guang-Hui Bi, Li Wu, Yu Zhang, Jing-Yi Wang, Jun-Yi Shen, Bei-Sha Tang, Li Cao, Sheng-Di Chen. Neurology 2015
Times Cited: 47
List of shared articlesTimes cited

Features Differ Between Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients with PRRT2 and TMEM151A Variants.
Yu-Lan Chen, Dian-Fu Chen, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu. Mov Disord 2022
4