A citation-based method for searching scientific literature

Yulan Chen, Dianfu Chen, Shaoyun Zhao, Gonglu Liu, Hongfu Li, Zhi-Ying Wu. Front Med 2021
Times Cited: 2Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu, Yu Zhang, Zhen-Guo Liu, Xiao-Li Liu, Lan Zheng, Tian Wang, Li Wu, Tian-Yi Rong, Yan Wang, Mei Zhang, Guang-Hui Bi, Wei-Guo Tang, Chao Zhang, Ping Zhong, Chun-Yu Wang, Jian-Guang Tang, Wei Lu, Ru-Xu Zhang, Guo-Hua Zhao, Xun-Hua Li, Hua Li, Tao Chen, Hai-Yan Li, Xiao-Guang Luo, Yan-Yan Song, Hui-Dong Tang, Xing-Hua Luan, Hai-Yan Zhou, Bei-Sha Tang, Sheng-Di Chen, Li Cao. Mov Disord 2020
Times Cited: 18
List of shared articlesTimes cited

Features Differ Between Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients with PRRT2 and TMEM151A Variants.
Yu-Lan Chen, Dian-Fu Chen, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu. Mov Disord 2022
4