A citation-based method for searching scientific literature

Karan Seegobin, Umair Majeed, Nathaniel Wiest, Rami Manochakian, Yanyan Lou, Yujie Zhao. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Songbai Zheng, Xiaodan Wang, Ying Fu, Beibei Li, Jianhua Xu, Haifang Wang, Zhen Huang, Hui Xu, Yurong Qiu, Yaozhou Shi, Kui Li. Bioengineered 2021
Times Cited: 5
List of shared articlesTimes cited

An advanced non-small cell lung cancer patient with EGFR and KRAS mutations, and PD-L1 positive, benefited from immunotherapy: a case report.
Ronghua Yang, Dong Wang, Xia Li, Kaiping Mao, Jinglong Wang, Peng Li, Xiaoliang Shi, Shanshan Zhang, Yongjie Wang. Ann Transl Med 2022
0