A citation-based method for searching scientific literature

Vincenzo Romano, Peipei Zhai, Annabel van der Horst, Roberta Mazza, Thomas Jacobs, Staf Bauer, Xiaolu Wang, Joshua J White, C I De Zeeuw. Curr Biol 2022
Times Cited: 4Yunliang Zang, Erik De Schutter. Front Syst Neurosci 2019
Times Cited: 12
List of shared articlesTimes cited

Optical Fiber-Based Recording of Climbing Fiber Ca2+ Signals in Freely Behaving Mice.
Jiechang Tang, Rou Xue, Yan Wang, Min Li, Hongbo Jia, Janelle M P Pakan, Longhui Li, Xiaowei Chen, Xingyi Li. Biology (Basel) 2022
0