A citation-based method for searching scientific literature

Yujiro Kidani, Wataru Nogami, Yoshiaki Yasumizu, Atsunari Kawashima, Atsushi Tanaka, Yudai Sonoda, Yumi Tona, Kunitaka Nashiki, Reimi Matsumoto, Masaki Hagiwara, Motonao Osaki, Keiji Dohi, Takayuki Kanazawa, Azumi Ueyama, Mai Yoshikawa, Tetsuya Yoshida, Mitsunobu Matsumoto, Kanji Hojo, Satomi Shinonome, Hiroshi Yoshida, Michinari Hirata, Miya Haruna, Yamami Nakamura, Daisuke Motooka, Daisuke Okuzaki, Yasuko Sugiyama, Makoto Kinoshita, Tatsusada Okuno, Taigo Kato, Koji Hatano, Motohide Uemura, Ryoichi Imamura, Kazunori Yokoi, Atsushi Tanemura, Yasushi Shintani, Tadashi Kimura, Norio Nonomura, Hisashi Wada, Masaki Mori, Yuichiro Doki, Naganari Ohkura, Shimon Sakaguchi. Proc Natl Acad Sci U S A 2022
Times Cited: 7K L Knutson, M L Disis. Cancer Immunol Immunother 2005
Times Cited: 480
List of shared articlesTimes cited

The impact of CCR8+ regulatory T cells on cytotoxic T cell function in human lung cancer.
Miya Haruna, Azumi Ueyama, Yoko Yamamoto, Michinari Hirata, Kumiko Goto, Hiroshi Yoshida, Naoko Higuchi, Tetsuya Yoshida, Yujiro Kidani, Yamami Nakamura,[...]. Sci Rep 2022
0