A citation-based method for searching scientific literature

Defen Lu, Guijun Shang, Jie Li, Yong Lu, Xiao-Chen Bai, Xuewu Zhang. Nature 2022
Times Cited: 10Jan Rehwinkel, Michaela U Gack. Nat Rev Immunol 2020
Times Cited: 378
List of shared articlesTimes cited

Chemical regulation of the cGAS-STING pathway.
Qian Zhang, Chen Chen, Bing Xia, Pinglong Xu. Curr Opin Chem Biol 2022
1