A citation-based method for searching scientific literature

Olha Kravtsova, Ruslan Bohovyk, Vladislav Levchenko, Oleg Palygin, Christine A Klemens, Timo Rieg, Alexander Staruschenko. Am J Physiol Renal Physiol 2022
Times Cited: 2Takahiro Harada, Masato Kajikawa, Tatsuya Maruhashi, Shinji Kishimoto, Takayuki Yamaji, Yiming Han, Aya Mizobuchi, Yu Hashimoto, Kenichi Yoshimura, Yukiko Nakano, Kazuaki Chayama, Chikara Goto, Farina Mohamad Yusoff, Ayumu Nakashima, Yukihito Higashi. Hypertens Res 2022
Times Cited: 4
List of shared articlesTimes cited

Update on Hypertension Research in 2021.
Masaki Mogi, Tatsuya Maruhashi, Yukihito Higashi, Takahiro Masuda, Daisuke Nagata, Michiaki Nagai, Kanako Bokuda, Atsuhiro Ichihara, Yoichi Nozato, Ayumi Toba,[...]. Hypertens Res 2022
3