A citation-based method for searching scientific literature

C Franceschi, M Bonafè, S Valensin, F Olivieri, M De Luca, E Ottaviani, G De Benedictis. Ann N Y Acad Sci 2000
Times Cited: 2347Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui, Bin Du, Lan-Juan Li, Guang Zeng, Kwok-Yung Yuen, Ru-Chong Chen, Chun-Li Tang, Tao Wang, Ping-Yan Chen, Jie Xiang, Shi-Yue Li, Jin-Lin Wang, Zi-Jing Liang, Yi-Xiang Peng, Li Wei, Yong Liu, Ya-Hua Hu, Peng Peng, Jian-Ming Wang, Ji-Yang Liu, Zhong Chen, Gang Li, Zhi-Jian Zheng, Shao-Qin Qiu, Jie Luo, Chang-Jiang Ye, Shao-Yong Zhu, Nan-Shan Zhong. N Engl J Med 2020
Times Cited: 12116
List of shared articlesTimes cited

Clinical characteristics and progression of COVID-19 confirmed cases admitted to a single British clinical centre-A brief case series report.
Joanne Conway, Anna Gould, Richard Westley, Suneil A Raju, Anja Oklopcic, Alex Broadbent, Ahmed H Abdelhafiz. Int J Clin Pract 2021
6