A citation-based method for searching scientific literature

R H Masland. Nat Neurosci 2001
Times Cited: 592List of shared articlesTimes cited

The road to restore vision with photoreceptor regeneration.
Chang-Jun Zhang, Ya Ma, Zi-Bing Jin. Exp Eye Res 2021
0

Single-cell RNA sequencing: A new opportunity for retinal research.
Mengling You, Rong Rong, Zhou Zeng, Haibo Li, Xiaobo Xia, Dan Ji. Wiley Interdiscip Rev RNA 2021
0Transitional Progenitors during Vertebrate Retinogenesis.
Kangxin Jin, Mengqing Xiang. Mol Neurobiol 2017
5

Dynamic landscape of alternative polyadenylation during retinal development.
Wenyan Hu, Shengguo Li, Ji Yeon Park, Sridhar Boppana, Ting Ni, Miaoxin Li, Jun Zhu, Bin Tian, Zhi Xie, Mengqing Xiang. Cell Mol Life Sci 2017
11