A citation-based method for searching scientific literature

James A Mazer, William E Vinje, Josh McDermott, Peter H Schiller, Jack L Gallant. Proc Natl Acad Sci U S A 2002
Times Cited: 181List of shared articlesTimes cited


Laminar Subnetworks of Response Suppression in Macaque Primary Visual Cortex.
Tian Wang, Yang Li, Guanzhong Yang, Weifeng Dai, Yi Yang, Chuanliang Han, Xingyun Wang, Yange Zhang, Dajun Xing. J Neurosci 2020
1

Revealing Detail along the Visual Hierarchy: Neural Clustering Preserves Acuity from V1 to V4.
Yiliang Lu, Jiapeng Yin, Zheyuan Chen, Hongliang Gong, Ye Liu, Liling Qian, Xiaohong Li, Rui Liu, Ian Max Andolina, Wei Wang. Neuron 2018
20


Feature-based attention modulates surround suppression.
Anastasia V Flevaris, Scott O Murray. J Vis 2015
4

Effects of stimulus spatial frequency, size, and luminance contrast on orientation tuning of neurons in the dorsal lateral geniculate nucleus of cat.
Tomoyuki Naito, Masahiro Okamoto, Osamu Sadakane, Satoshi Shimegi, Hironobu Osaki, Shin-Ichiro Hara, Akihiro Kimura, Ayako Ishikawa, Naofumi Suematsu, Hiromichi Sato. Neurosci Res 2013
10

Dynamics of extraclassical surround modulation in three types of V1 neurons.
Yong-Jun Liu, Maziar Hashemi-Nezhad, David C Lyon. J Neurophysiol 2011
19