A citation-based method for searching scientific literature

P Balagurumoorthy, S K Brahmachari, D Mohanty, M Bansal, V Sasisekharan. Nucleic Acids Res 1992
Times Cited: 327Tian-miao Ou, Yu-jing Lu, Jia-heng Tan, Zhi-shu Huang, Kwok-yin Wong, Lian-quan Gu. ChemMedChem 2008
Times Cited: 343
List of shared articlesTimes cited


Carbazole ligands as c-myc G-quadruplex binders.
Agata Głuszyńska, Bernard Juskowiak, Martyna Kuta-Siejkowska, Marcin Hoffmann, Shozeb Haider. Int J Biol Macromol 2018
16

Molecular Engineering of Thiazole Orange Dye: Change of Fluorescent Signaling from Universal to Specific upon Binding with Nucleic Acids in Bioassay.
Yu-Jing Lu, Qiang Deng, Jin-Qiang Hou, Dong-Ping Hu, Zheng-Ya Wang, Kun Zhang, Leonard G Luyt, Wing-Leung Wong, Cheuk-Fai Chow. ACS Chem Biol 2016
30

Role of Alkali Metal Ions in G-Quadruplex Nucleic Acid Structure and Stability.
Eric Largy, Jean-Louis Mergny, Valérie Gabelica. Met Ions Life Sci 2016
81

Interactions of ruthenium complexes containing indoloquinoline moiety with human telomeric G-quadruplex DNA.
Hui-juan Yu, Lin Yu, Zhi-feng Hao, Ying Zhao. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2014
12

Ru-indoloquinoline complex as a selective and effective human telomeric G-quadruplex binder.
Hui-juan Yu, Ying Zhao, Wei-jie Mo, Zhi-feng Hao, Lin Yu. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2014
5

Ruthenium(II) polypyridyl complexes as G-quadruplex inducing and stabilizing ligands in telomeric DNA.
Qianqian Yu, Yanyu Liu, Jingnan Zhang, Fang Yang, Dongdong Sun, Du Liu, Yanhui Zhou, Jie Liu. Metallomics 2013
24

State-of-the-art methodologies for the discovery and characterization of DNA G-quadruplex binders.
Bruno Pagano, Sandro Cosconati, Valerie Gabelica, Luigi Petraccone, Stefano De Tito, Luciana Marinelli, Valeria La Pietra, Francesco Saverio di Leva, Ilaria Lauri, Roberta Trotta,[...]. Curr Pharm Des 2012
37

Platinum squares with high selectivity and affinity for human telomeric G-quadruplexes.
Xiao-Hui Zheng, Huo-Yan Chen, Ming-Liang Tong, Liang-Nian Ji, Zong-Wan Mao. Chem Commun (Camb) 2012
28


Pt(II) squares as selective and effective human telomeric G-quadruplex binders and potential cancer therapeutics.
Xiao-Hui Zheng, Yi-Fang Zhong, Cai-Ping Tan, Liang-Nian Ji, Zong-Wan Mao. Dalton Trans 2012
30

G-quadruplexes-novel mediators of gene function.
Wenhua Zhou, Nigel J Brand, Liming Ying. J Cardiovasc Transl Res 2011
11