A citation-based method for searching scientific literature

Frans B M de Waal. Annu Rev Psychol 2008
Times Cited: 718Boris C Bernhardt, Tania Singer. Annu Rev Neurosci 2012
Times Cited: 484
List of shared articlesTimes cited

Glutamatergic synapses from the insular cortex to the basolateral amygdala encode observational pain.
Ming-Ming Zhang, An-Qi Geng, Kun Chen, Jian Wang, Pan Wang, Xin-Tong Qiu, Jun-Xiang Gu, Hong-Wei Fan, Da-Yu Zhu, Shan-Ming Yang,[...]. Neuron 2022
9

Neural basis of prosocial behavior.
Ye Emily Wu, Weizhe Hong. Trends Neurosci 2022
0