A citation-based method for searching scientific literature

K M Xu, G J D Smith, J Bahl, L Duan, H Tai, D Vijaykrishna, J Wang, J X Zhang, K S Li, X H Fan, R G Webster, H Chen, J S M Peiris, Y Guan. J Virol 2007
Times Cited: 184Y J Guo, S Krauss, D A Senne, I P Mo, K S Lo, X P Xiong, M Norwood, K F Shortridge, R G Webster, Y Guan. Virology 2000
Times Cited: 329
List of shared articlesTimes cited

Antigenic Evolution Characteristics and Immunological Evaluation of H9N2 Avian Influenza Viruses from 1994-2019 in China.
Qingzheng Liu, Lingcai Zhao, Yanna Guo, Yongzhen Zhao, Yingfei Li, Na Chen, Yuanlu Lu, Mengqi Yu, Lulu Deng, Jihui Ping. Viruses 2022
0

Double mutations in the H9N2 avian influenza virus PB2 gene act cooperatively to increase viral host adaptation and replication for human infections.
Emad Mohamed Elgendy, Yasuha Arai, Norihito Kawashita, Ayana Isobe, Tomo Daidoji, Madiha Salah Ibrahim, Takao Ono, Tatsuya Takagi, Takaaki Nakaya, Kazuhiko Matsumoto,[...]. J Gen Virol 2021
1

Pathogenicity of H9N2 low pathogenic avian influenza viruses of different lineages isolated from live bird markets tested in three animal models: SPF chickens, Korean native chickens, and ducks.
Soo-Jeong Kye, Min-Ji Park, Na-Young Kim, Yu-Na Lee, Gyeong-Beom Heo, Yoon-Ki Baek, Jae-In Shin, Myoung-Heon Lee, Youn-Jeong Lee. Poult Sci 2021
1

H9 Influenza Viruses: An Emerging Challenge.
Silvia Carnaccini, Daniel R Perez. Cold Spring Harb Perspect Med 2020
19


The evolution and molecular characteristics of H9N2 avian influenza viruses in Jiangxi of China.
Le Han, Weijun He, Huixin Yan, Xianglan Li, Chengmin Wang, Qiumei Shi, Tiezhong Zhou, Guoying Dong. J Med Virol 2019
6

Avian influenza A (H9N2) virus infections among poultry workers, swine workers, and the general population in Beijing, China, 2013-2016: A serological cohort study.
Chunna Ma, Shujuan Cui, Ying Sun, Jiachen Zhao, Daitao Zhang, Li Zhang, Yi Zhang, Yang Pan, Shuangsheng Wu, Wei Duan,[...]. Influenza Other Respir Viruses 2019
9

A Global Perspective on H9N2 Avian Influenza Virus.
T Homas P Peacock, Joe James, Joshua E Sealy, Munir Iqbal. Viruses 2019
98

Molecular pathogenic and host range determinants of reassortant Egyptian low pathogenic avian influenza H9N2 viruses from backyard chicken.
Abdelhafez Samir, Amany Adel, Abdelsatar Arafa, Hesham Sultan, Hussein A Hussein Ahmed. Int J Vet Sci Med 2019
5

Genetic Characteristics and Pathogenicity Analysis in Chickens and Mice of Three H9N2 Avian Influenza Viruses.
Yafen Song, Yong Zhang, Ling Chen, Bing Zhang, Min Zhang, Jingwen Wang, Ying Jiang, Chenghuai Yang, Taozhen Jiang. Viruses 2019
7


Characterization of avian influenza H9N2 viruses isolated from ostriches (Struthio camelus).
Dongdong Wang, Jingjing Wang, Yuhai Bi, Dandan Fan, Hong Liu, Ning Luo, Zongtong Yang, Shouchun Wang, Wenya Chen, Jianlin Wang,[...]. Sci Rep 2018
9

Variability in H9N2 haemagglutinin receptor-binding preference and the pH of fusion.
Thomas P Peacock, Donald J Benton, Jean-Remy Sadeyen, Pengxiang Chang, Joshua E Sealy, Juliet E Bryant, Stephen R Martin, Holly Shelton, John W McCauley, Wendy S Barclay,[...]. Emerg Microbes Infect 2017
34

Identification of amino acids in H9N2 influenza virus neuraminidase that are critical for the binding of two mouse monoclonal antibodies.
Zhimin Wan, Jianqiang Ye, Jianjun Sang, Hongxia Shao, Kun Qian, Wenjie Jin, Aijian Qin, Hongquan Wan. Vet Microbiol 2016
7

Recombinant Newcastle disease virus expressing H9 HA protects chickens against heterologous avian influenza H9N2 virus challenge.
Abdou Nagy, Jinhwa Lee, Ignacio Mena, Jamie Henningson, Yuhao Li, Jingjiao Ma, Michael Duff, Yonghai Li, Yuekun Lang, Jianmei Yang,[...]. Vaccine 2016
18

A Single Mutation at Position 190 in Hemagglutinin Enhances Binding Affinity for Human Type Sialic Acid Receptor and Replication of H9N2 Avian Influenza Virus in Mice.
Qiaoyang Teng, Dawei Xu, Weixia Shen, Qinfang Liu, Guangyu Rong, Xuesong Li, Liping Yan, Jianmei Yang, Hongjun Chen, Hai Yu,[...]. J Virol 2016
47

Serological and virological surveillance of avian influenza A virus H9N2 subtype in humans and poultry in Shanghai, China, between 2008 and 2010.
Q Wang, L Ju, P Liu, J Zhou, X Lv, L Li, H Shen, H Su, L Jiang, Q Jiang. Zoonoses Public Health 2015
40

Evolution of the H9N2 influenza genotype that facilitated the genesis of the novel H7N9 virus.
Juan Pu, Shuoguo Wang, Yanbo Yin, Guozhong Zhang, Robert A Carter, Jinliang Wang, Guanlong Xu, Honglei Sun, Min Wang, Chu Wen,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2015
209

Characterization of an H9N2 avian influenza virus from a Fringilla montifringilla brambling in northern China.
Jing Yuan, Lili Xu, Linlin Bao, Yanfeng Yao, Wei Deng, Fengdi Li, Qi Lv, Songzhi Gu, Qiang Wei, Chuan Qin. Virology 2015
9

Isolation and phylogenetic analysis of hemagglutinin gene of H9N2 influenza viruses from chickens in South China from 2012 to 2013.
Han-Qin Shen, Zhuan-Qiang Yan, Fan-Gui Zeng, Chang-Tao Liao, Qing-Feng Zhou, Jian-Ping Qin, Qing-Mei Xie, Ying-Zuo Bi, Feng Chen. J Vet Sci 2015
13

Antigenic mapping of the hemagglutinin of an H9N2 avian influenza virus reveals novel critical amino acid positions in antigenic sites.
Zhimin Wan, Jianqiang Ye, Liangliang Xu, Hongxia Shao, Wenjie Jin, Kun Qian, Hongquan Wan, Aijian Qin. J Virol 2014
33

Analysis of the phylogeny of Chinese H9N2 avian influenza viruses and their pathogenicity in mice.
Zhongqing Lin, Chuantian Xu, Bin Liu, Yanhong Ji, Yuguang Fu, Jianhong Guo, Qiyun Zhu. Arch Virol 2014
7

Genotype diversity of H9N2 viruses isolated from wild birds and chickens in Hunan Province, China.
Ba Wang, Zhihua Liu, Quanjiao Chen, Zhimin Gao, Fang Fang, Haiyan Chang, Jianjun Chen, Bing Xu, Ze Chen. PLoS One 2014
8

A cross-sectional study of avian influenza in one district of Guangzhou, 2013.
Haiming Zhang, Cong Peng, Xiaodong Duan, Dan Shen, Guanghua Lan, Wutao Xiao, Hai Tan, Ling Wang, Jialei Hou, Jiancui Zhu,[...]. PLoS One 2014
4


Genesis of avian influenza H9N2 in Bangladesh.
Karthik Shanmuganatham, Mohammed M Feeroz, Lisa Jones-Engel, David Walker, SMRabiul Alam, MKamrul Hasan, Pamela McKenzie, Scott Krauss, Richard J Webby, Robert G Webster. Emerg Microbes Infect 2014
34