A citation-based method for searching scientific literature

Richard Benton, Kirsten S Vannice, Leslie B Vosshall. Nature 2007
Times Cited: 329P J Clyne, C G Warr, J R Carlson. Science 2000
Times Cited: 393
List of shared articlesTimes cited

Candidate Chemosensory Genes Identified in the Adult Antennae of Sympiezomias velatus and Binding Property of Odorant-Binding Protein 15.
Xiao Li, Jian-Wen Li, Wen-Xiu Sun, Wei Li, Hua-Yuan Gao, Tong-Xian Liu, Ming-Jing Qu. Front Physiol 2022
0


Apolygus lucorum genome provides insights into omnivorousness and mesophyll feeding.
Yang Liu, Hangwei Liu, Hengchao Wang, Tianyu Huang, Bo Liu, Bin Yang, Lijuan Yin, Bin Li, Yan Zhang, Sai Zhang,[...]. Mol Ecol Resour 2021
7

Single-cell transcriptomes of developing and adult olfactory receptor neurons in Drosophila.
Colleen N McLaughlin, Maria Brbić, Qijing Xie, Tongchao Li, Felix Horns, Sai Saroja Kolluru, Justus M Kebschull, David Vacek, Anthony Xie, Jiefu Li,[...]. Elife 2021
20

Identification of candidate chemosensory receptors in the antennal transcriptome of Tropidothorax elegans.
Yue Qin Song, Hui Zhan Gu, Zhi Yu Song, Hui Zhong Sun. Mol Biol Rep 2021
0Genome-wide identification of chemosensory receptor genes in the small brown planthopper, Laodelphax striatellus.
Peng He, Mei-Mei Wang, Hong Wang, Yu-Feng Ma, Song Yang, Shao-Bing Li, Xuan-Gang Li, Shuo Li, Fan Zhang, Qing Wang,[...]. Genomics 2020
5

Identification and comparative expression profiles of chemosensory genes in major chemoreception organs of a notorious pests, Laodelphax striatellus.
Yao Li, Jia Hu, Yin Xiang, Yunye Zhang, Danyu Chen, Fang Liu. Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics 2020
4Identification and expression profiles of candidate chemosensory receptors in Histia rhodope (Lepidoptera: Zygaenidae).
Haibo Yang, Junfeng Dong, Ya-Lan Sun, Zhenjie Hu, Qi-Hui Lyu, Dingxu Li. PeerJ 2020
2

Identification and expression profiling of candidate chemosensory membrane proteins in the band-winged grasshopper, Oedaleus asiaticus.
Yuan-Tao Zhou, Ling Li, Xiao-Rong Zhou, Yao Tan, Bao-Ping Pang. Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics 2019
5Identification and characterization of chemosensory genes in the antennal transcriptome of Spodoptera exigua.
Li-Xiao Du, Yang Liu, Jin Zhang, Xi-Wu Gao, Bing Wang, Gui-Rong Wang. Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics 2018
10


Identification of candidate chemosensory genes in Mythimna separata by transcriptomic analysis.
Lixiao Du, Xincheng Zhao, Xiangzhi Liang, Xiwu Gao, Yang Liu, Guirong Wang. BMC Genomics 2018
19

Antennal transcriptome analysis of the chemosensory gene families in Carposina sasakii (Lepidoptera: Carposinidae).
Zhiqiang Tian, Lina Sun, Yanyan Li, Linfa Quan, Huaijiang Zhang, Wentao Yan, Qiang Yue, Guisheng Qiu. BMC Genomics 2018
13

Olfactory Neurons and Brain Centers Directing Oviposition Decisions in Drosophila.
Sonia G Chin, Sarah E Maguire, Paavo Huoviala, Gregory S X E Jefferis, Christopher J Potter. Cell Rep 2018
23