A citation-based method for searching scientific literature

Simonetta Bianchi, Vania Vezzosi. Pathol Oncol Res 2008
Times Cited: 52List of shared articlesTimes cited

Impact of microinvasion on breast cancer mortality in women with ductal carcinoma in situ.
Victoria Sopik, Ping Sun, Steven A Narod. Breast Cancer Res Treat 2018
41

Breast ductal carcinoma in situ with micro-invasion versus ductal carcinoma in situ: a comparative analysis of clinicopathological and mammographic findings.
M Zhang, Q Lin, X H Su, C X Cui, T T Bian, C Q Wang, J Zhao, L L Li, J Z Ma, J L Huang. Clin Radiol 2021
2

Multiple Microinvasion Foci in Ductal Carcinoma In Situ Is Associated With an Increased Risk of Recurrence and Worse Survival Outcome.
Jing Si, Rong Guo, Huan Pan, Xiang Lu, Zhiqin Guo, Chao Han, Li Xue, Dan Xing, Wanxin Wu, Caiping Chen. Front Oncol 2020
5

Repression of miR-135b-5p promotes metastasis of early-stage breast cancer by regulating downstream target SDCBP.
Tianjie Pu, Mengjia Shen, Shi Li, Libo Yang, Hongwei Gao, Lin Xiao, Xiaorong Zhong, Hong Zheng, Yueping Liu, Feng Ye,[...]. Lab Invest 2019
12

Multiple foci of microinvasion is associated with an increased risk of invasive local recurrence in women with ductal carcinoma in situ treated with breast-conserving surgery.
Eileen Rakovitch, Rinku Sutradhar, Nafisha Lalani, Sharon Nofech-Mozes, Sumei Gu, Mira Goldberg, Wedad Hanna, Cindy Fong, Lawrence Paszat. Breast Cancer Res Treat 2019
5

Prognostic Factors and a Nomogram Predicting Survival in Patients with Breast Ductal Carcinoma in situ with Microinvasion: A Population-Based Study.
Yi-Zi Zheng, Hong-Bin Qin, Zi-Zheng Li, He-Sheng Jiang, Greg Zhang, Shi-Wei Yang, Xian-Ming Wang, Yang-Chun Xu, Zhen-Han Deng, Guo-Wen Liu. Clin Epidemiol 2021
1

Sentinel lymph node biopsy in microinvasive ductal carcinoma in situ.
F Magnoni, G Massari, G Santomauro, V Bagnardi, E Pagan, G Peruzzotti, V Galimberti, P Veronesi, V S Sacchini. Br J Surg 2019
17

Axillary staging in ductal carcinoma in situ with microinvasion: A meta-analysis.
Byung Choi, Lavandan Jegatheeswaran, Maria Nakhoul, Payal Haria, Reya Srivastava, Smriti Karki, Micol Lupi, Vishal Patel, Arunmoy Chakravorty, Ekambaram Babu. Surg Oncol 2021
1


Characteristics, prognosis, risk factors, and management of recently diagnosed ductal carcinoma in situ with microinvasion.
Chunyan Li, Yilan Yang, Jiangfeng Wang, Kairui Jin, Zhaozhi Yang, Xiaoli Yu, Xiaomao Guo, Xingxing Chen. Cancer Med 2021
3

Risk factors for lymph node metastasis and the impact of adjuvant chemotherapy on ductal carcinoma in situ with microinvasion: a population-based study.
Cong Chen, Shumin Huang, Aihua Huang, Yunlu Jia, Ji Wang, Zeqin Zhang, Misha Mao, Linbo Wang, Jichun Zhou. Onco Targets Ther 2018
2